Daniel Hajduk

Kontakt » Daniel Hajduk

Ing. Daniel Hajduk, PhD.

Daniel Hajduk

1983 - 1991

Výzkumný ústav strojírenský a metalurgický VITKOVICE, Ostrava – vývoj a aplikace programů MKP v oblasti strojních zařízení a technologií pro hutní a těžký průmysl,

od roku 1991

ITA spol. s r.o., kde se zabývá:

  • »vývojem a aplikací programů MKP pro počítačové modelování procesů tváření, průhybů soustav válců, tvaru válcovací mezery a rovinnosti,
  • »vývoj programů pro řízení procesů ochlazování za tepla válcovaných pásů (Level 2),
  • »vývoj programů pro zpracování výsledků plastometrických experimentů

v roce 2003

Získal titul PhD. za práci "Počítačové modelování profilu a rovinnosti za tepla válcovaných pásů".

Je autorem a spoluautorem více než 60 technických zpráv, publikací v odborných časopisech a na konferencích.