Pavel Šimeček

Kontakt » Pavel Šimeček

Ing. Pavel Šimeček, PhD.

Pavel Šimeček

1983 - 1991

Výzkumný ústav strojírenský a metalurgický VITKOVICE, Ostrava – vývoj a aplikace programů MKP v oblasti strojních zařízení a technologií pro hutní a těžký průmysl,

od roku 1991

ITA spol. s r.o., kde se zabývá:

  • »vývojem a aplikací programů MKP pro počítačové modelování procesů tváření a tepelného zpracování,
  • »vývojem programů pro off-line počítačové simulace technologických procesů válcování, ochlazování a výpočtů mechanických vlastností finálních výrobků,
  • »vývojem databází materiálových vlastností pro potřeby počítačového modelování procesů tváření a ochlazování

v roce 2003

Získal titul PhD. za práci "Počítačové modelování mechanických vlastností za tepla tvářených a následně ochlazovaných těles ".

Je autorem a spoluautorem více než 60 technických zpráv, publikací v odborných časopisech a na konferencích.