Produkty a služby » Počítačové simulace MKP » Objemové tváření

Program FormFEM

Počítačová simulace procesů objemového tváření pomocí Metody Konečných Prvků

Program FormFEM

Program FORMFEM umožňuje:

  • »simulovat procesy lisování, volného kování, zápustkového kování, tažení, protlačování, ohýbání, válcování plochých vývalků a protahování za podmínek rotační symetrie nebo rovinné deformace
  • »simulovat procesy objemového tváření za tepla i za studena
  • »počítat teplotní pole ve tvářeném polotovaru i v nástrojích s uvážením přestupu tepla do nástrojů, vlivu teploty na deformační vlastnosti materiálu a na změnu rozměrů v důsledku teplotní roztažnosti
  • »počítat elastickou napjatost a deformaci nástrojů
  • »ve spojení s programem TTSteel predikovat mechanické vlastnosti výkovků po tepelném zpracování (kalení s následným popouštěním)
Program FormFEM

Výpočtové modelování vzniku přeložky na výkovku při zápustkovém kování