Produkty a služby » Počítačové simulace MKP » Válcování

Program RollFEM

Počítačová simulace procesů válcování a plátování pásů válcováním pomocí Metody Konečných Prvků.

Program RollFEM

Počítačová simulace plátování třívrstvého pásu

Program RollFEM umožňuje:

  • »simulovat procesy válcování plochých vývalků a procesy plátování vícevrstvých pásů za podmínek rovinné deformace
  • »simulovat procesy válcování za tepla i za studena
  • »počítat teplotní pole v provalku i ve válcích s uvážením přestupu tepla do válců, vlivu teploty na deformační vlastnosti materiálu a na změnu rozměrů v důsledku teplotní roztažnosti
  • »počítat elastickou napjatost a deformaci válců
  • »stanovit lokální napjatostní, deformační a teplotní podmínky v místě, kde dochází ke spojení vrstev pásu při plátování
Program RollFEM

Průběh válcovací síly a momentu

Program RollFEM

Rozložení intenzity přetvoření při plátování dvouvrstvého pásu