Produkty a služby » Tepelné zpracování » Kolejnice a speciální profily

Programy pro predikci mechanických vlastností speciálních profilů a kolejnic po zrychleném ochlazení


Program QTSteel lze podle požadavku zákazníka upravit tak, aby bylo možné počítačově simulovat proces zrychleného ochlazování nebo tepelného zpracování těles složitějších tvarů, jako jsou například speciální ocelové profily nebo kolejnice. Základní funkcionalita takových programů, tedy výpočet teplot a finálních mechanických vlastností těles, i uživatelské prostředí zůstávají stejné jako v programu QTSteel, pouze seznam standardních těles je rozšířen o požadovaná speciální tělesa a odpovídajícím způsobem je upraven MKP teplotní model.

Jako ukázka programů, které byly vytvořeny podle zadání zákazníka, jsou zde prezentovány následující dva speciální programy:

Program THCool

Program umožňuje výpočet ochlazovacích křivek a mechanických vlastností profilů pro výrobu důlních výztuží po jejich zrychleném ochlazení z doválcovací teploty proudícím vzduchem z ventilátorů na chladníku válcovací trati.

Program THCool

Uživatelské prostředí programu THCool a výsledky výpočtu mechanických vlastností speciálního TH profilu

Program QTSteel / Rail

Program umožňuje výpočet ochlazovacích křivek a mechanických vlastností vybraných typů kolejnic po jejich zrychleném ochlazení (vzduch, voda, polymer) z doválcovací teploty.

Program QTSteel / Rail

Uživatelské prostředí programu QTSteel/ Rail a výsledky výpočtu mechanických vlastností kolejnice