Produkty a služby » Tepelné zpracování » QTSteel

Program QTSteel

Výpočet strukturních podílů a mechanických vlastností ocelí po tepelném zpracování.

Program TT Steel

Program QTSteel umožňuje:

  • »zobrazení rozpadového diagramu oceli daného chemického složení
  • »výpočet ochlazovacích křivek speciálních těles (tyč kruhového nebo obdélníkového průřezu, válec, prstenec, trubka) pro uživatelem zadanou posloupnost ochlazovacích podmínek (databáze ochlazovacích médií)
  • »vložení teplot obecných 2D-těles vypočítaných v MKP programech (FLUX, FormFEM)
  • »výpočet obsahu strukturních složek (% feritu, perlitu, bainitu a martenzitu) a mechanických vlastností oceli (tvrdost HV, HB, HRC, mez kluzu, mez pevnosti v tahu) po kalení a následném popuštění/žíhání pro zadanou ochlazovací křivku
  • »výpočet obsahu strukturních složek (% feritu, perlitu, bainitu a martenzitu) a mechanických vlastnosti oceli (tvrdost HV, HB, HRC, mez kluzu, mez pevnosti v tahu) po kalení a následném popuštění/žíhání po průřezu tepelně zpracovávaného tělesa nebo v jeho bodech pod povrchem
  • »výpočet průběhu mechanických vlastností po kalení (popuštění/žíhání) v závislosti na hloubce pod povrchem tepelně zpracovávaného tělesa
Program TT Steel

Zobrazení výsledků výpočtu mechanických vlastností tepelně zpracovávaného válce

Skupiny ocelí podporované programem QTSteel:

  • »uhlíkové středně legované oceli – obsah uhlíku od 0.06% do 0.5% s celkovým obsahem legujících prvků do 10%
  • »nízkouhlíkové mikrolegované oceli - obsah uhlíku od 0.06% do 0.4% za podmínky, že Nb + Ti > 0
  • »nízkolegované nástrojové oceli - obsah uhlíku od 0.5% do 1.8% s celkovým obsahem legujících prvků do 5%, je-li obsah uhlíku menší než 1.2% nebo s celkovým obsahem legujících prvků do 3%, je-li obsah uhlíku větší než 1.2%
  • »ultra nízkouhlíkové oceli - obsah uhlíku od 0.001% do 0.06%