Produkty a služby » Válcování » Energosilové parametry » Válcování pásů za studena

Program PSS2H

Off-line simulátor průchodových plánů pro reverzní válcování Al-slitin

Program PSS2H

Hlavní okno programu se zadaným průchodovým plánem

Program PSS2H umožňuje spočítat pro zadaný průchodový plán:

  • »teploty provalku v jednotlivých průchodech
  • »válcovací síly, momenty a elektrický proud v jednotlivých průchodech
  • »deformační parametry a křivky tečení v jednotlivých průchodech
Program PSS2H

Vybrané vypočítané parametry průchodového plánu v jednotlivých průchodech