Produkty a služby » Vlastnosti materiálů

Vlastnosti materiálů

V kategorii Vlastnosti materiálů Vás seznámíme s vybranými programovými produkty, které jsou určeny pro predikci přetvárných a termofyzikálních vlastností ocelí. Jsou vhodným doplňkem systémů pro řízení válcovacích procesů. Vedle nich zde najdete i ukázky programů pro zpracování plastometrických experimentů a odpovídající databázi přetvárných vlastností materiálů.

Prediktor přetvárných vlastností ocelí Prediktor termofyzikálních vlastností ocelí
Prediktor přetvárných vlastností ocelí Prediktor termofyzikálních vlastností ocelí
Databáze přetvárných vlastností materiálů Zpracování výsledků plastometrických zkoušek
Databáze přetvárných vlastností materiálů Zpracování výsledků plastometrických zkoušek