Produkty a služby » Vlastnosti materiálů » Databáze přetvárných vlastností materiálů

Program FPDBase

Databáze přetvárných vlastností materiálů

Program FPDBase

Program FPDBase umožňuje:

 • »spravovat, zobrazovat a uchovávat přetvárné a termofyzikální vlastnosti materiálů zejména pro potřeby počítačových simulací procesů tváření a tepelného zpracování
 • »uchovávat pro každý materiál:
  • »označení podle různých národních a mezinárodních norem
  • »chemické složení
  • »elastické vlastnosti
  • »křivky deformačního odporu za tepla a za studena
  • »termofyzikální vlastnosti
 • »vyhledávání materiálů podle různých kritérií
 • »export materiálových dat do formátu požadovaného jinými programy
 • »regresní zpracování vlastních naměřených deformačních odporů
Program FPDBase

Zobrazení přirozeného deformačního odporu oceli za tepla