Produkty a služby » Vlastnosti materiálů » Prediktor přetvárných vlastností ocelí

Programový modul NEUFC

Výpočet přetvárného odporu ocelí válcovaných za tepla z jejich chemického složení pomocí neuronové sítě

Programový modul NEUFC

Základní schéma neuronové sítě

Postup při vytvoření programového modulu:

  • »třídění informací o přetvárných odporech ocelí různých skupin podle jejich chemického složení
  • »vytvoření obecného programového modulu pro analýzu dat pomocí neuronové sítě
  • »učení neuronové sítě pomocí souboru informací o přetvárných odporech různých jakostí ocelí
  • »implementace programového modulu do řídícího systému válcovací trati (Level 2)
Programový modul NEUFC

Chemické složení a přetvárné odpory ocelí určené pro učení neuronové sítě