Produkty a služby » Vlastnosti materiálů » Zpracování výsledků plastometrických zkoušek

Program IPPM

Počítačové zpracování výsledků plastometrických zkoušek

Program IPPM

Primární veličiny měřené na krutovém plastometru
(kroutící moment, čas, otáčky, axiální síla)

Program IPPM umožňuje:

  • »efektivně a automatizovaně zpracovávat výsledky jedné krutové zkoušky na torzním plastometru (měřené veličiny – čas, otáčky, kroutící moment, axiální síla, teplota) i souboru více zkoušek pro stanovení parametrů modelu deformačního odporu materiálu (závislost deformačního odporu na přetvoření, rychlosti přetvoření a teplotě)
  • »určovat přirozený deformační odpor materiálu (křivku tečení) podle několika teorií.
  • »zobrazovat a ukládat průběhy deformačního odporu materiálu pro následné zpracování
  • »určovat modely deformačního odporu materiálu:
    • »pomocí vícenásobné regrese – matematický přístup
    • »z fyzikálních rovnic – fyzikální přístup
Program IPPM

Výsledné křivky přirozeného deformačního odporu pro soubor měření za různých fyzikálních podmínek

Program IPPM

Zobrazení modelu přirozeného deformačního odporu oceli za tepla (závislost na teplotě a přetvoření pro konstantní rychlost přetvoření)